Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015

Kronika > Archiwum 2014/15
 
 
 

„Młodość jest szczególnym czasem nadziei, gdyż ma w stosunku do przyszłości różne oczekiwania. W młodości człowiek ma ideały, marzenia i plany. Młodość to czas dojrzewania do wyborów decydujących o reszcie życia. Być może z tego powodu jest to okres stawiania z wielką siłą fundamentalnych pytań: dlaczego jestem na ziemi, jaki sens ma życie, jakie będzie moje życie, jak znaleźć szczęście, dlaczego istnieją cierpienie, choroby i śmierć, co dzieje się po śmierci. Te pytania pojawiają się wtedy kiedy trzeba zmierzyć się z przeciwnościami, które czasem wydają się nie do pokonania”.

Papież Benedykt XVI


R
ok szkolny 2014/2015 rozpoczęliśmy wspólną modlitwą podczas Eucharystii sprawowanej przez Ks. Jana Mazurka. Nowy etap edukacji i kształtowania własnej osobowości rozpoczynamy z odnowionymi siłami, entuzjazmem i zaufaniem w działanie łaski.

Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym. Wskaż im, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających ich w życiu obowiązków. Niech cieszą się pięknem świata i radują swoją młodością, niech zaufaniem darzą rodziców i wychowawców. W Twoim Synu, a Panu naszym Jezusie Chrystusie niech znajdą drogę, prawdę i życie. Amen.


 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego